Bemutatkozó

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány független, közhasznú szervzet, melynek célja az európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére. Alapítványunk hozzá kíván járulni a közép- és kelet-európai nemzeti kisebbségek hatékonyabb védelméhez, és az európai intézményrendszerekbe való integrálásához. A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány tevékenysége széleskörű: nyári szabadegyetemeket, szakmai napokat, konferenciákat, fesztivált, külpolitikai klubot szervez, negyedévenként megjelenteti a Pro Minoritate című folyóiratot, valamint könyvsorozatot ad ki.

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány programjai jellemzően Budapesten vagy határon túl valósulnak meg. Alapítványunk mégis országos szinten működik, ugyanis rendezvényeinket országos szinten hirdetjük. A résztvevők is nagy létszámban vesznek részt nem csak környező településekről, hanem az ország minden pontjáról. 2009-ben egy telephelyet nyitottunk Nyíregyházán, a helyi civil szervezetekkel való együttműködés és a kapcsolattartás könnyítése érdekében.

2009-ben megalapítottuk a Lőrincz Csaba díjat. Lőrincz Csaba (1959 – 2008) fiatal erdélyi magyar értelmiségiként a Limes Körben folytatott ellenzéki tevékenységet. Áttelepülve Magyarországra az Országgyűlés Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottsáának főtanácsadójaként, egyetemi oktatóként és publicistaként meghatározó módon formálta a Magyar Köztársaság külkapcsolatait és nemzetpolitikáját. A díjat 2009-ben Filep Tamás Gusztáv kisebbségkutató, művelődéstörténész, publicista nyerte el, 2010-ben pedig Dr. Orosz Ildikó főiskolai tanár, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke.

A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Csángó Magyar Kulturális Egyesület 2011-ben tizenötödik alkalommal rendezte meg a Csángó Bált, melynek fővédnökségét Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke vállalta. A Bál 2011. február 5-én került megrendezésre a budapesti Petőfi Csarnokban. A rendezvény alapvető célja a moldvai és gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és páratlanul gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása a hazai és nemzetközi közönség számára. Bálunkkal alkalmat teremtünk arra, hogy a közép- és kora újkori magyar és európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarok bemutathassák viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és táncaikat színpadi produkció keretében.

Alapítványunk adja ki a Pro Minoritate c. folyóiratot, melynek első száma 1992-ben jelent meg, a II. Bálványosi Nyári Szabadegyetem idején. Lapunkban rendszeresen foglalkozunk a határon túli magyarság politikai és kulturális életével, a szomszédos országok népeinek történelmével és aktuális törekvéseikkel, illetve folyamatosan törekszünk tágabb régiónk, Közép- és Kelet-Európa politikai helyzetének elemzésére. Szerzőink többségükben doktoranduszok, fiatal kutatók Magyarországról és a határokon túlról, magyarok és nem magyarok. Tudatosan törekszünk arra, hogy minél több külföldi szerzőtől közöljünk cikkeket, tanulmányokat, így is elősegítve egymás nézeteinek alaposabb megismerését.

Alapítványunk működteti a www.csango.hu honlapot, alapítványi honlapunk a www.prominoritate.hu.

Alapítványunk minden évben nyári szabadegyetemeket szervez Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban és Szlovákiában, a közép- és kelet-európai népek közötti kapcsolatok erősítésének, a történelmi múltban gyökerező, elsősorban nemzeti konfliktusok oldásának szándékával. A rendezvények célja olyan nyitott fórum biztosítása, ahol a kisebbségben élő magyarok, anyaországbeliek, valamint a szomszédos államokban élő többségi nemzet fiataljai találkozhatnak, és az aktuális társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális történésekről, a felmerülő problémákról és ezek megoldási stratégiáiról beszélgethetnek. Minden témához több előadót (politikusokat, független szakértőket) hívunk meg, alapvető szempont, hogy az illető ország többségi és kisebbségi képviselőinek véleménye, illetve egy-egy magyarországi vélemény hangozzon el. A Kárpát-medencében élő népek közeledését szolgálva célunk az együttgondolkodás. Ugyanakkor figyelmet fordítunk arra is, hogy táborainkban a délelőtti és délutáni kerekasztal-beszélgetéseket tartalmas esti kulturális programok kövessék, amikor hazai és helybéli zenekarok, hagyományőrző együttesek, színjátszó csoportok lépnek fel.

2011-ben társszervezőink aktív közreműködésével kerül megrendezésre a XIX. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem (2011. június 28-július 3.), valamint a XXII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (2011. július 19-24.).

Az elmúlt években a régi partnereinken kívül új alapítványokat, szervezeteket és diákszövetségeket is sikerült bevonni rendezvényeink megvalósításába, ami nagyobb részvételt biztosított, és ezáltal újabb  szervezetek és érdeklődők kerültek a látótérbe.